Fundacja SCCS w Zabrzu

KRS: 0000219230

Fundacja Śląskiego Centrum Chorób Serca

41-800 Zabrze, ul. Wolności 182

I piętro, pok. 48

NIP: 648-251-70-05

Regon: 278324069

KRS: 0000219230

Santander Bank Polska S.A.

Nr konta:

08 1090 2037 0000 0001 0321 0905

IBAN PL 08 1090 2037 0000 0001 0321 0905

SWIFT WBKPPLPP


Pomoc dla UKRAINY

78 1090 1766 0000 0001 4440 0813

Copyright © 2016 SCCS

Design & code by SWIFT

Projekty

Powrót do listy projektów

EURO-medycyna

Fundacja Śląskiego Centrum Chorób Serca od maja 2013r. do października 2014r. prowadzi projekt "EURO-medycyna" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Niniejszy projekt adresowany jest do pracujących pielęgniarek/pielęgniarzy powyżej 50 roku życia, zamierzających podnieść swoje kwalifikacje zawodowe poprzez uczestnictwo w bezpłatnych specjalistycznych szkoleniach medycznych i szkoleniach językowych.

 

Zobacz stronę projektu!

Projekt obejmie pakiet specjalistycznych szkoleń dla 120 uczestników podzielonych na 10 grup.
 

Szkolenia medyczne:

  • Psychologiczne aspekty opieki nad chorymi z chorobami układu krążenia + prawne aspekty zawodu - 8 h wykładu.
  • Epidemiologia i profilaktyka chorób układu krążenia - 16 h wykładu.
  • Diagnostyka chorób układu krążenia - 24 h wykładu.
  • Choroba niedokrwienna serca-rozpoznawanie, leczenie - 32 h wykładu.
  • Chory z niewydolnością krążenia, diagnostyka, postępowanie, leczenie - 24 h wykładu.
  • ABC reanimacji - 16 h wykładu.
  • Rehabilitacja chorych z chorobami układu krążenia - 8 h wykładu.

 

Szkolenia językowe:

  • Zajęcia z języka angielskiego lub niemieckiego, zakończone egzaminem i certyfikatem TOEIC/WiDaF, grupowe i indywidualne (120 uczestników podzielonych na 15 grup - 120 h wykładu)

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY 
ZAPEWNIAMY BEZPŁATNE MATERIAŁY SZKOLENIOWE I POCZĘSTUNEK
DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ, LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!!!

Wszelkie informacje można uzyskać w Biurze Fundacji od 8:00 do 16:00 
pod numerem telefonu: +48 722 002 727 lub pod adresem
e-mail: euromedycyna@fundacjasccs.pl

Partnerzy fundacji