Fundacja SCCS w Zabrzu

KRS: 0000219230

Fundacja Śląskiego Centrum Chorób Serca

41-800 Zabrze, ul. Wolności 182

I piętro, pok. 48

NIP: 648-251-70-05

Regon: 278324069

KRS: 0000219230

Santander Bank Polska S.A.

Nr konta:

08 1090 2037 0000 0001 0321 0905

IBAN PL 08 1090 2037 0000 0001 0321 0905

SWIFT WBKPPLPP


Pomoc dla UKRAINY

78 1090 1766 0000 0001 4440 0813

Copyright © 2016 SCCS

Design & code by SWIFT

O nas

Fundacja Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu od 2004 roku prowadzi działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia, nauki i edukacji.

 

Głównym celem działania Fundacji jest wspieranie działalności Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu w następujących obszarach:

 • podnoszenia jakości i unowocześniania metod leczenia osób dorosłych i dzieci na oddziałach kardiologicznych, kardiochirurgicznych i transplantacyjnych,
 • prowadzenia prac rozwojowych i badań naukowych wchodzących w zakres działalności Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu,
 • wspierania osób dorosłych i dzieci, które znajdują się w trudnej sytuacji osobistej i majątkowej,
 • promocji i organizacji wolontariatu.

 

Wsparcie realizowane jest w szczególności poprzez:

 • finansowanie lub dofinansowywanie zakupów sprzętu specjalistycznego i aparatury medycznej, związanych z działalnością Śląskiego Centrum Chorób Serca,
 • finansowanie lub dofinansowanie inwestycji budowlanych oraz remontowych,
 • doskonalenie kadr oraz działalność szkoleniową (stypendia, staże krajowe i zagraniczne, nagrody),
 • współorganizowanie targów i konferencji naukowych,
 • popularyzacja osiągnięć związanych z leczeniem chorób serca i transplantacją narządów,
 • prowadzenie ogólnopolskiego programu "TAK dla transplantacji",
 • świadczenie pomocy organizacyjnej, finansowej lub rzeczowej osobom i jednostkom podejmującym lub prowadzącym działalność społecznie użyteczną,
 • świadczenie pomocy organizacyjnej, finansowej lub rzeczowej na rzecz dzieci leczonych na oddziałach kardiologicznych, kardiochirurgicznych i transplantologicznych - program "Wszystkie dzieci są nasze".

 

W 2012 roku Fundacja Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu została wpisana przez WUP w Katowicach do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) pod numerem 2.24/00247/2012.

 

 

Media

Załączniki

Partnerzy fundacji