Fundacja SCCS w Zabrzu

KRS: 0000219230

Fundacja Śląskiego Centrum Chorób Serca

41-800 Zabrze, ul. Wolności 182

I piętro, pok. 48

NIP: 648-251-70-05

Regon: 278324069

KRS: 0000219230

Santander Bank Polska S.A.

Nr konta:

08 1090 2037 0000 0001 0321 0905

IBAN PL 08 1090 2037 0000 0001 0321 0905

SWIFT WBKPPLPP


Pomoc dla UKRAINY

78 1090 1766 0000 0001 4440 0813

Copyright © 2016 SCCS

Design & code by SWIFT

Śląskie Centrum Chorób Serca

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu należy do wiodących ośrodków kardiologiczno-kardiochirurgicznych w Polsce i poza granicami naszego kraju. Jest liderem w rankingach polskich szpitali.

 

Misja Śląskiego Centrum Chorób Serca:
Jesteśmy, aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...

 

Zespół SCCS składa się z utalentowanych, świetnie wyszkolonych lekarzy: kardiologów, kardiochirurgów, anestezjologów, radiologów, chirurgów naczyniowych i endowaskularnych, pulmonologów i transplantologów oraz wspaniałych i troskliwych pielęgniarek i personelu medycznego, dla których pacjent jest zawsze najważniejszy. 

 

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu posiada wszystko to, co potrzebne jest do nowoczesnej i najskuteczniejszej diagnostyki i leczenia chorób serca, płuc i naczyń u dorosłych i dzieci. Najnowocześniejszy sprzęt medyczny zgromadzono dzięki programom unijnym, wygospodarowanym środkom własnym, wsparciu Ministerstwu Zdrowia i hojności Sponsorów.

 

 

 

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu to wiodący szpital wysokospecjalistyczny, ale jednocześnie akademicki ośrodek, związany bardzo ściśle ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym (SUM) w zakresie szkolenia zawodowego studentów medycyny, ratownictwa medycznego i pielęgniarstwa oraz szkolenia podyplomowego dla specjalizujących się lekarzy. Jesteśmy dumni z naszych możliwości szkolenia przed i podyplomowego z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć, m.in. biosymulatorów, które są trwałym elementem szkolenia i doskonalenia zawodowego kardiologów, kardiochirurgów, anestezjologów, internistów, chirurgów ogólnych i naczyniowych oraz lekarzy rodzinnych i ratowników medycznych. 

 

 

 

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu to szpital znany w kraju i zagranicą. To znana marka, która symbolizuje miasto Zabrze i nowoczesną, solidną, śląską i polską medycynę. Powstanie tej marki to efekt pracy wybitnych pionierów zabrzańskiej kardiologii i kardiochirurgii, wśród których trzeba wymienić wybitnych kardiologów, prof. Stanisława Pasyka, inicjatora nowoczesnego zabrzańskiego modelu leczenia zawału serca metodą angioplastyki wieńcowej (drugiego w Europie, uruchomionego w roku 1984), dr Lili Goldstein, jednego z najwybitniejszych polskich i międzynarodowych ekspertów w zakresie wrodzonych wad serca u dzieci oraz prof. Zbigniewa Religę, twórcę nowoczesnej kardiochirurgii w Zabrzu, pioniera transplantacji serca (1985) oraz mechanicznego wspomagania krążenia w Polsce (1987). Miarą wiarygodności i wysokiego poziomu naszego Szpitala są zajmowane od lat czołowe miejsca w Polsce i wiodące pozycje w ogólnopolskich rankingach szpitali na ”Najlepszy szpital kardiologiczno-kardiochirurgiczny” czy też Bezpieczny Szpital, organizowanych przez redakcje takich czasopism jak Rzeczpospolita, Newsweek, Wprost, Polska The Times Dziennik Zachodni i inne. 

Załączniki

Partnerzy fundacji