Fundacja SCCS w Zabrzu

KRS: 0000219230

Fundacja Śląskiego Centrum Chorób Serca

41-800 Zabrze, ul. Wolności 182

I piętro, pok. 48

NIP: 648-251-70-05

Regon: 278324069

KRS: 0000219230

Santander Bank Polska S.A.

Nr konta:

08 1090 2037 0000 0001 0321 0905

IBAN PL 08 1090 2037 0000 0001 0321 0905

SWIFT WBKPPLPP


Pomoc dla UKRAINY

78 1090 1766 0000 0001 4440 0813

Copyright © 2016 SCCS

Design & code by SWIFT

Projekty

Powrót do listy projektów

Edukacja i promocja

"Program edukacji i promocji idei transplantacji (01.06.-31.12.2013) na terenie województwa śląskiego na lata 2013-2014” którego celem jest opracowanie i przeprowadzenie wśród lokalnej społeczności kompleksowej, długoterminowej kampanii promocyjno-edukacyjnej, mającej na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat transplantacji, wypromowanie idei dawstwa narządów, komórek i tkanek oraz upowszechnienie i usystematyzowanie wiedzy społeczeństwa dotyczącej przeszczepu komórek, tkanek i narządów jako metody leczniczej.

 

Zobacz stronę projektu!

 

Jak wynika z Raportu Krajowej Rady Transplantacyjnej, przygotowanego w oparciu o analizę pobierania i przeszczepiania narządów, opracowaną przez Centrum Koordynacyjno-Organizacyjnego do Spraw Transplantacji „Poltransplant”, stan organizacji i dostępność do procedur transplantacyjnych na Śląsku wymaga pilnego podjęcia systematycznych i intensywnych działań w regionie, w celu promocji dawstwa komórek, tkanek i narządów od osób zmarłych i dawców żywych, zwiększenia ilości pobrań narządów od osób zmarłych, jak również edukacji społecznej.

Niedostateczna w stosunku do faktycznego zapotrzebowania ilość komórek,tkanek i narządów pobranych do przeszczepienia jest bowiem zasadniczym czynnikiem limitującym liczbę i dostępność procedur transplantacyjnych na terenie Śląska.

W odpowiedzi na apel Krajowej Rady Transplantacyjnej i konieczność podjęcia natychmiastowych działań mobilizująco-naprawczych w zakresie
zwiększenia aktywności transplantacyjnej w regionie, Fundacja Śląskiego Centrum Chorób Serca, we współpracy ze Śląskim Centrum Chorób Serca, opracowała niniejszy Projekt. Obejmuje on szereg działań informacyjno-edukacyjnych o zasięgu lokalnym, mających na celu zwiększenie wrażliwości, świadomości i wiedzy społecznej w zakresie transplantacji komórek, tkanek i narządów.

Zasadniczym jego założeniem jest opracowanie i przeprowadzenie wśród lokalnej społeczności kompleksowej,długoterminowej kampanii promocyjno-edukacyjnej, mającej na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat transplantacji, wypromowanie idei dawstwa narządów, komórek i tkanek oraz upowszechnienie i usystematyzowanie wiedzy społeczeństwa dotyczącej przeszczepu komórek, tkanek i narządów jako metody leczniczej.

W ramach Projektu przeprowadzony zostanie cykl spotkań informacyjno-edukacyjnych, dostosowanych merytorycznie do konkretnej grupy docelowej (optymalizacja efektywności przekazu), w których głos zabiorą autorytety środowiska transplantacyjnego, jak również znani specjaliści: lekarze i koordynatorzy transplantacyjni województwa śląskiego. Aktywny udział wezmą również zaproszeni goście specjalni: osoby po przeszczepie narządów i chorzy oczekujący na transplantację.

Ponadto, w ramach Projektu opracowane zostaną przez specjalistów materiały informacyjno-edukacyjne na temat donacji i transplantacji.

 

Program zakłada, że działania te, podejmowane systematycznie i w obrębie różnych grup społecznych i zawodowych regionu, przyczynią się do zwiększenia liczby przeszczepień narządów od dawcy zmarłego o co najmniej 100% do czasu zakończenia programu (2020) w stosunku do roku 2009. Wzrost aktywności transplantacyjnej wpłynie jednocześnie pozytywnie na sytuację zdrowotną w regionie: przyczyni się do redukcji zgonów z powodu skrajnej niewydolności narządowej, poprawy jakości i długości życia chorych ze skrajną niewydolnością narządów, którzy dzięki przeszczepowi mogą powrócić do aktywnego życia, jak również do zmniejszenia niepełnosprawności i wykluczenia społecznego w tej stale rosnącej grupie pacjentów.

 

Program realizowany ze środków finansowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011 - 2020 pod nazwą Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej.

Partnerzy fundacji