Fundacja SCCS w Zabrzu

KRS: 0000219230

Fundacja Śląskiego Centrum Chorób Serca

41-800 Zabrze, ul. Wolności 182

I piętro, pok. 48

NIP: 648-251-70-05

Regon: 278324069

KRS: 0000219230

Santander Bank Polska S.A.

Nr konta:

08 1090 2037 0000 0001 0321 0905

IBAN PL 08 1090 2037 0000 0001 0321 0905

SWIFT WBKPPLPP


Pomoc dla UKRAINY

78 1090 1766 0000 0001 4440 0813

Copyright © 2016 SCCS

Design & code by SWIFT

Aktualności

Powrót do listy aktualności

Wyróżnienie Św. Kamila dla Prof. Mariusza Gąsiora

Empatia - odruch bezwarunkowy wrażliwego serca...

Pan Profesor Mariusz Gąsior jest wysokiej klasy specjalistą kardiologii. W SCCS w Zabrzu w Oddziale Kardiologii SCCS pracuje od 1985r.

Niemal od początku swojej  kariery zawodowej krąg Jego zainteresowań skupia się wokół najcięższych pacjentów, a mianowicie pacjentów z niewydolnością serca w przebiegu chorób.

Jest doceniany nie tylko w środowisku lekarskim, ale również przez pacjentów, borykających się z rozlicznymi problemami zdrowotnymi, których przyczyną jest choroba serca: infekcje, nowotwory, niewydolność nerek i wątroby. Wobec powyższego praca z pacjentami wymaga od Pana Profesora niezwykłej wrażliwości, pokory i kompleksowego podejścia. Jest niewątpliwym autorytetem w kraju w zakresie prowadzenia pacjentów z chorobami serca.

Jest jednym z fundatorów naszej Fundacji i od 2004r i wspiera działanie Zarządu, a także całej Fundacji poprzez Radę, w której jest od samego początku.

Od wielu lat wspiera akcje prozdrowotne organizowane przez Fundację Śląskiego Centrum Chorób Serca i udziela konsultacji kardiologicznych ich uczestnikom.

Poza godzinami pracy konsultuje również mieszkańców Zabrza.

Zawsze chętnie udziela pomocy, jest otwarty na podejmowane w mieście inicjatywy. Przez ponad dwa lata był Przewodniczącym Rady Fundacji. Dzięki Jego zaangażowaniu akcje dla mieszkańców Zabrza i okolic stały się bardziej popularne. Skromny i nigdy nie odmawia pomocy.

Rozsławia Centrum i miasto Zabrze na kraj i Europę. Jego ciężka praca, zaangażowanie, aktywności, zmagania i wytrwałość, to cechy, które charakteryzują Profesora Mariusza Gąsiora, Kierownika III Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiologii ŚUM w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

 

Gratulujemy z całego serca, które Pan leczy…

 

Zarząd i Rada Fundacji SCCS

 

Galeria

Partnerzy fundacji