Fundacja SCCS w Zabrzu

KRS: 0000219230

Fundacja Śląskiego Centrum Chorób Serca

41-800 Zabrze, ul. Wolności 182

I piętro, pok. 48

NIP: 648-251-70-05

Regon: 278324069

KRS: 0000219230

Santander Bank Polska S.A.

Nr konta:

08 1090 2037 0000 0001 0321 0905

IBAN PL 08 1090 2037 0000 0001 0321 0905

SWIFT WBKPPLPP

Copyright © 2016 SCCS

Design & code by SWIFT

Aktualności

Powrót do listy aktualności

Regulacje o ochronie danych osobowych

Deklaracja Zarządu Fundacji Śląskiego Centrum Chorób Serca

Zarząd Fundacji przywiązuje dużą wagę do ochrony danych osobowych przetwarzanych
w Fundacji Śląskiego Centrum Chorób Serca. W związku z czym rozumie konieczność zapewnienia wysokiego

poziomu ochrony danych osobowych w realizowanych zadaniach a także w celu wypełnienia wymagań prawnych

w tym zakresie, dlatego wprowadza system bezpieczeństwa informacji, którego nadrzędnym dokumentem jest

Polityka Bezpieczeństwa.

 

Zarząd Fundacji Śląskiego Centrum Chorób Serca jest w pełni zaangażowany i aktywnie wspiera procesy zamierzające

do zapewnienia jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa. Wprowadzając Politykę Bezpieczeństwa deklaruje,

że wprowadzony system ochrony danych osobowych będzie podlegał ciągłemu doskonaleniu i obejmuje wszystkie

kluczowe obszary działalności.

 

Głównym celem ustanowienia systemu ochrony danych osobowych jest odpowiednie zabezpieczenie przetwarzanych informacji,

ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa przetwarzanych danych z zachowaniem ich poufności, dostępności oraz integralności.

 

Ponadto celem wdrożonego systemu ochrony jest:

 1. Zapewnienie ciągłości procesów przetwarzania danych osobowych,
 2. Ograniczenie występowania zagrożeń dla bezpieczeństwa tych danych,
 3. Zapewnienie właściwego funkcjonowania wszystkich systemów informatycznych,
 4. Właściwe reagowanie na incydenty bezpieczeństwa.

 

Realizacja przyjętych celów jest zrealizowana poprzez:

 1. Wskazanie sposobu organizacji systemu zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych,
 2. Wyznaczenie zadań i odpowiedzialności osób związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa danych,
 3. Wyznaczenie właścicieli dla aktywów i zasobów informacyjnych, którzy odpowiadają
  za zapewnienie adekwatnego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanych informacji,
 4. Wdrożenie i utrzymanie niezbędnych zabezpieczeń organizacyjnych i technicznych,
 5. Zapoznanie się przez wszystkich pracowników, współpracowników, wykonawców i osoby realizujące zadania
  na rzecz Fundacji z właściwymi politykami procedurami bezpieczeństwa danych osobowych obowiązującymi
  w związku z wykonywanymi obowiązkami,
 6. Przegląd i utrzymanie aktualnych polityk i procedur bezpieczeństwa danych,
 7. Reakcję na zagrożenia i incydenty dla bezpieczeństwa danych osobowych w określony i z góry ustalony sposób,
  umożliwiający szybkie podjęcie działań korygujących,
 8. Ciągłepodnoszenie świadomości pracowników w obszarze bezpieczeństwa informacji,
 9. Ciągłe doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.

 

 

- Alicja Chachaj

 Prezes Zarządu

Partnerzy fundacji