Fundacja SCCS w Zabrzu

KRS: 0000219230

Fundacja Śląskiego Centrum Chorób Serca

41-800 Zabrze, ul. Wolności 182

I piętro, pok. 48

NIP: 648-251-70-05

Regon: 278324069

KRS: 0000219230

Santander Bank Polska S.A.

Nr konta:

08 1090 2037 0000 0001 0321 0905

IBAN PL 08 1090 2037 0000 0001 0321 0905

SWIFT WBKPPLPP

Copyright © 2016 SCCS

Design & code by SWIFT

Aktualności

Powrót do listy aktualności

Nasza Wolontariuszka IGA

Jaka jest Iga?

Pełna optymizmu, wesoła, lubiąca się bawić, ale w potrzebie chętnie służąca pomocą, pełna uczuć rodzinnych i lubiąca ludzi...

Jedna z najaktywniejszych Wolontariuszek z drugim sercem programu TAK dla Transplantacji - IGA Grochot.
 
Jest koleżeńska, uczynna i wrażliwa. Cechuje ją obowiązkowość, punktualność i zdyscyplinowanie. Pracuje systematycznie. Koncentruje się na wykonywanym zadaniu. Pracuje samodzielnie. Potrafi współdziałać w grupie. Łatwo nawiązuje kontakty z rówieśnikami. Chętnie udziela pomocy innym. Dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób. Wzorowo zachowuje się w czasie uroczystości szkolnych. Bardzo aktywnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły. Godnie reprezentuje klasę na konkursach i imprezach. Zawsze kulturalnie zachowuje  się w szkole i poza nią. Prezentuje postawę godną naśladowania. Zawsze okazuje szacunek innym, wykazuje się empatią. 
Wypowiada się spontanicznie, rozbudowanymi zdaniami. Wykazuje zdolności recytatorskie, które należy rozwijać. Zna litery i poprawnie je odczytuje. Czyta tekst zdaniami, poprawnie, w odpowiednim tempie. Pisze w wolnym tempie, czytelnie i ładnie. Poprawnie przepisuje wyrazy i zdania. Bezbłędnie pisze z pamięci proste zdania. Zeszyt prowadzi starannie. Zna alfabet. Biegle dodaje i odejmuje w zakresie 20 w pamięci. Wykonuje obliczenia w zakresie 100. Należy doskonalić rachunek pamięciowy. Zadania tekstowe rozwiązuje samodzielnie. Rozwiązuje zadania dodatkowe o podwyższonym stopniu trudności. Posługuje się kalendarzem, zna nazwy dni tygodnia, miesięcy i umie wymienić je w odpowiedniej kolejności. Bardzo dobrze orientuje się w środowisku społeczno-przyrodniczym. Sprawnie posługuje się poznanymi programami i aplikacjami komputerowymi. Prace plastyczne i techniczne wykonuje chętnie i starannie. Chętnie śpiewa poznane piosenki. Aktywnie uczestniczy w zajęciach ruchowych i grach zespołowych. Doskonale opanowała zasób słownictwa i zwrotów w języku angielskim w zakresie wymaganych treści. 
 
Miło nam także poinformować, że Iga otrzymała następujące nagrody:
 
od Pani Dyrektor Szkoły - główną nagrodę statutową: 
 
List pochwalny: za przykładną postawę uczniowską w pierwszym roku nauki w szkole podstawowej oraz w dniu rozdania świadectw od wychowawcy: 
 
dyplom "Pochwała" wychowawcy klasy za udział w akcjach charytatywnych i w konkursach, za aktywną pracę  w czasie zdalnego nauczania,
 
dyplom  za największą ilość zdobytych pozytywnych znaczków w ciągu całego roku szkolnego + drobny upominek
 
Iguniu, życzymi zdrowia i dalszego zaangażowania w zdobywanie wiedzy nie zapominając o promowaniu idei transplatacji...
 
 
Zarząd Fundacji SCCS
 
 

Partnerzy fundacji