Fundacja SCCS w Zabrzu

KRS: 0000219230

Fundacja Śląskiego Centrum Chorób Serca

41-800 Zabrze, ul. Wolności 182

I piętro, pok. 48

NIP: 648-251-70-05

Regon: 278324069

KRS: 0000219230

Santander Bank Polska S.A.

Nr konta:

08 1090 2037 0000 0001 0321 0905

IBAN PL 08 1090 2037 0000 0001 0321 0905

SWIFT WBKPPLPP

Copyright © 2016 SCCS

Design & code by SWIFT

Aktualności

Powrót do listy aktualności

Czołowe miejsca w rankingu jednostek Wydz. Lekarskiego

Gratuluję liderom, dzięki którym rozwija się Wydział Lekarski

z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu - prof. Marian Zembala

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

 

Pozwólcie Państwo, że w imieniu dyrekcji szpitala i nas wszystkich pogratulujemy  Prof.M.Gąsiorowi i Współpracownikom

za to, że w rankingu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, który obejmował  dorobek naukowy za lata 2016-2017 

III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii zajęła 1 miejsce na naszym Zabrzańskim Wydziale Lekarskim.

To jest wielki i ważny sukces,  na który złożyła się ciężka praca całego Zespołu i jego Liderów.  

Gratulujemy i cieszymy się.

 

 

Czołowe miejsca w rankingu jednostek Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu zajęły również:

Katedra Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii - gratuluję Panu Profesorowi Z.Kalarusowi , J.Białkowskiemu

i Zespołowi za zajęcie 4. miejsca.

 

Katedra Kardiochirurgii, Transplantologii, Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej  - gratuluję Zespołowi za zajęcie 9. miejsca. 

 

Dziękuję również pozostałym kierownikom Klinik, którzy również  przyczynili się do  rozwoju naszego zabrzańskiego Wydziału.

 

To powód do dumy i radości, że My - nauczyciele akademiccy - ze swoimi ambitnymi Współpracownikami w tak znaczący i odpowiedzialny

sposób tworzymy teraźniejszość i przyszłość zabrzańskiej akademickiej medycyny.

Jest pewien szczególny powód do refleksji i zadowolenia, bowiem w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu stworzyliśmy warunki,

aby rozwijały się badania kliniczne i naukowe, które decydują o naszym miejscu w rankingu najlepszych na Wydziale zabrzańskim.

 

 

Podziękowania kieruję do wszystkich inicjatorów i autorów prac, które złożyły się na ten sukces.

Bardzo zachęcam do jeszcze większej działalności w roku 2018 i w kolejnych latach, aby pomnażać dorobek naukowy, kliniczny,

organizacyjny ponieważ tylko w ten sposób dokumentujemy naszą siłę naukową, kliniczną, organizacyjną i intelektualną służąc

dobrze choremu, a ale także i Uczelni.

 

 

Z wyrazami szacunku i serdecznymi gratulacjami.

 

 

prof. Marian Zembala
Dyrektor SCCS

Partnerzy fundacji