Fundacja SCCS w Zabrzu

KRS: 0000219230

Fundacja Śląskiego Centrum Chorób Serca

41-800 Zabrze, ul. Wolności 182

I piętro, pok. 48

NIP: 648-251-70-05

Regon: 278324069

KRS: 0000219230

Santander Bank Polska S.A.

Nr konta:

08 1090 2037 0000 0001 0321 0905

IBAN PL 08 1090 2037 0000 0001 0321 0905

SWIFT WBKPPLPP

Copyright © 2016 SCCS

Design & code by SWIFT

Aktualności

Powrót do listy aktualności

Anna Gibas Wolontariuszką Roku 2019

Tytuł „ Wolontariusz Roku” ma na celu uhonorowanie dobroczynnej działalności wolontariuszy, którzy bez względu na wiek, wykształcenie, stan zdrowia, pracują nieodpłatnie na rzecz mieszkańców Zabrza.

Na wniosek Kapituły,  Prezydent Zabrza Małgorzaty Mańki-Szulik, nadała nominacje i tytuły „Wolontariusz Roku” w kategorii indywidualnej i zespołowej, społecznikom działającym na rzecz środowiska lokalnego.

Tytuł przyznawany jest każdego roku w kategorii indywidualnej i zespołowej. Do tytułu mogą być nominowane osoby fizyczne, które aktywnie prowadziły działania na zasadzie pracy społecznej. 

W kategorii indywidualnej, tytuł „Wolontariusza Roku” otrzymali:

- Anna Gibas, Janusz Marek, Katarzyna Krajewska – Gajdzik, Walentyna Nowakowska.

W kategorii zespołowej tytuł „ Wolontariusza Roku” otrzymały zespoły w składzie:

- Aleksandra Tymków, Barbara Klucewicz-Kubicka, Emilia Biela, Nikola Lebek, Oliwia Klacka, Wiktoria Konieczna, Grażyna Malinowska, Alicja Sładkowska, Wioletta Śpiewak, Kacper Tymków, Olimpia Tymków, Zuzanna Tymków, Agata Zając, Kamila Zając – Zespół rekomendowany przez Fundację „Piastun – Wyrównywanie Szans”

- Rainer Ciupa, Teresa Bielecka, Brygida Birnot, Dorota Grychtoł, Herbert Kopiec - Zespół Związku Górnośląskiego – rekomendowany przez Centrum Organizacji Pozarządowych
w Zabrzu.

Aniu, w imieniu wszystkich Wolontariuszy i Zarządu serdecznie gratuluję,

Alicja Chachaj

Partnerzy fundacji