Strona główna Rada fundacji Zarząd fundacji Kontakt
STATUT

AKTUALNOŚCIEDUKACJA

PRZYJAZNA SZKOŁA

PODUSZKA DLA MALUSZKA

KONFERENCJA KARDIOLOGICZNA

KONFERENCJA STUDENCKA

SYMPATYCY

PODARUJ 1%

DZIAŁANIA FUNDACJI

ZDROWO ŻYJ!

PRACA LEKARZY Z SCCS

MATERIAŁY REKLAMOWE

PARKING

GALERIAA R C H I W U M

Projekt EURO-OPIEKA

AKTUALNOŚCI - 2012

AKTUALNOŚCI - 2011

AKTUALNOŚCI - 2010

AKTUALNOŚCI - 2009

ZARZĄD

Edukacja

Kurs echokardiograficzny w stopniu podstawowym

W dniach 14-16 listopada 2013r. w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu, przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, odbędzie się kurs echokardiograficzny w zakresie podstawowym.

Serdecznie zapraszamy!

Dodatkowe informacje na temat kursu:
Ośrodek Nauki, Szkolenia i Nowych Technologii Medycznych
tel. 32 373 38 53
dzialnauki@sccs.pl

Program warsztatów


Fundacja Śląskiego Centrum Chorób Serca i Katedra Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii SCCS w Zabrzu zapraszają na jednodniowe kursy z zakresu:

1. Podstawy elektrokardiografii
w terminach: 08.10.2013, 19.11.2013 (w godz. 10.00 - 17.30)

Wykłady i zajęcia praktyczne z zakresu - podstawy elektrokardiografii, prawidłowy elektrokardiogram, metody oraz aspekty techniczne rejestracji EKG, zaburzenia rytmu zatokowego, przedwczesne pobudzenia nad i komorowe, czynne rytmy nadkomorowe, czynne rytmy komorowe, zaburzenia przewodnictwa przedsionkowo-komorowego, bloki odnóg pęczka Hisa, świeże niedokrwienie mięśnia sercowego w EKG, ostry zespół wieńcowy z uniesieniem odcinka ST (STEMI), ostry zespół wieńcowy bez uniesienia odcinka ST (UA/NSTEMI), przebyty zawał mięśnia sercowego w EKG, metody sztucznej stymulacji oraz rodzaje stymulacji serca.

2. Układy stymulujące i defibrylujące w kardiologii
w terminach: 01.10.2013, 05.11.2013 (w godz. 10.00 - 17.15)

Wykłady i zajęcia praktyczne z zakresu - stymulator serca, wskazania do implantacji stymulatora serca, nagły zgon sercowy, kardiowerter-defibrylator, wskazania do implantacji ICD/CRT-D, implantacja stymulatora serca/ICD/CRT-D - punkt widzenia lekarza i pielęgniarki, opieka nad chorym po implantacji urządzeń wszczepialnych, powikłania po implantacji, zaburzenia funkcji stymulatorów serca, zabiegi medyczne u chorych z ICD, codzienne życie pacjentów, zaburzenia psychiczne wśród chorych z implantowanym urządzeniem.

Kursy adresowane są do pielęgniarek, pielęgniarzy, techników radiologii, ratowników medycznych.
Kończą się otrzymaniem certyfikatu uczestnictwa w szkoleniu.

Miejsce szkolenia - Zabrze, ul. Franciszkańska 8, Hotel Alpex.

Koszt szkolenia: 50 zł/osobę za kurs, płatne w dniu zapisu na konto Fundacji Śląskiego Centrum Chorób Serca, prowadzone w BZ WBK, I Oddział Zabrze, nr konta: 08 1090 2037 0000 0001 0321 0905 (w tytule przelewu prosimy podać nazwę i datę szkolenia).

Serdecznie zapraszamy!

Kontakt w sprawie zapisów na szkolenia:
Biuro Zarządu Fundacji - Aneta Anduła - tel. +48 722 00 27 27
biuro@fundacjasccs.plZapraszamy i zachęcamy do odwiedzenia strony Wyższej Szkoły Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej
www.wsps.plKurs "Podstawy echokardiografii":

Kurs przeznaczony jest zarówno dla osób, które nigdy nie wykonywały badania echokardiograficznego, jak i dla tych, którzy mają już za sobą trudne początki. Wykłady nie tylko przekazują, ale i systematyzują wiedzę. Ćwiczenia są przeprowadzone pod nadzorem doświadczonych echokardiografistów.
Każdy dzień kursu zbudowany jest z dwóch części, z których każda zawiera blok wykładowy oraz ćwiczenia. W pierwszych dniach przez kursantów badani są zdrowi, młodzi ochotnicy, w kolejnych dniach - potencjalni pacjenci. Każdy kursant wielokrotnie przeprowadzany jest przez całe badania echokardiograficzne, mając do dyspozycji eksperta, aparat echokardiograficzny i pacjenta.
Wykłady zawierają wiedzę zgodną z aktualnymi wytycznymi i kładą największy nacisk na aspekty kliniczne i praktyczne badań echokardiograficznych. Tematyką obejmują fizjologię i patologię zastawek i komór serca. Podczas kursu przedstawiane są ponadto nagrania klinicznych przypadków, które ilustrują poruszane zagadnienia i obrazują echokardiograficzną codzienność.Fundacja Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu zaprasza na kursy z zakresu:

1. Podstawowe szkolenie echokardiograficzne
10-14.04.2013
12-16.06.2013

2. Diagnostyka Holterowska
16.03.2013

3. Podstawy interpretacji EKG
21.09.2013Fundacja Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu zaprasza na kursy z zakresu:
1. Echokardiografii - w stopniu podstawowym: 24-28.10.2012 / 14-18.11.2012r.
2. Zaburzeń rytmu i przewodnictwa w badaniu Holtera: 13.10.2012r.
3. Diagnostyki elektrokardiograficznej choroby niedokrwiennej i zawału mięśnia sercowego: 20.10.2012r.Październik/Listopad 2012

Podstawowe szkolenie echokardiograficzne

Chętnych prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy celem zgłoszenia chęci uczestniczenia w kursie:
adres e-mail: biuro@fundacjasccs.pl20.10.2012
Kurs
podstawy interpretacji EKG


Ocena zaburzeń rytmu na podstawie przykładowych elektrokardiogramów.
Ocena zaburzeń przewodnictwa na podstawie przykładowych elektrokardiogramów.
Ostre niedokrwienie w EKG - rozpoznawanie zawałów serca z uniesieniem i bez uniesienia odcinka.
Inne niż zawał serca przyczyny uniesienia odcinka ST.
Ocena przerostu i przeciążenia jam serca.
Interpretacja próby wysiłkowej EKG.

Zapraszamy do udziału!

Zgłoszenia:
adres e-mail: biuro@fundacjasccs.plKurs podstawowy
w dniach od 07.04.2011 do 09.04.2011
 1. Teoretyczne podstawy echokardiografii: obrazowanie 2-wymiarowe, M-mode, dopplerowskie
 2. Przygotowanie aparatu do pracy, optymalizacja obrazu echokardiograficznego. Podstawowe artefakty i ich interpretacja
 3. Anatomia echokardiograficzna - typowe projekcje w badaniu przezklatkowym oraz przezprzełykowym
 4. Podstawy mechaniki lewej i prawej komory dla echokardiografisty
 5. Stenoza i niedomykalnośc aortalna
 6. Stenoza i niedomykalność mitralna
 7. Niedomykalność zastawki trójdzielnej
 8. Ocena chorego ze sztuczną zastawką serca
 9. Ocena funkcji rozkurczowej oraz skurczowej lewej komory
 10. Funkcja prawej komory w nadciśnieniu płucnym oraz zatorowości płucnej
 11. Znane i nieznane kardiomiopatie
 12. Echokardiografia w leczeniu chorego z niewydolnością serca
 13. Tętniaki aorty przewlekłe i rozwarstwiające
 14. Guzy i masy wewnątrzsercowe
 15. Echokardiografia spoczynkowa i obciążeniowa w chorobie niedokrwiennej serca
 16. Mechaniczne powikłania zawału serca
 17. Ubytek w przegrodzie międzykomorowej oraz przetrwały przewód tętniczy-echokardiografia w rozpoznawaniu i kwalifikacji do leczenia
 18. Zespół Ebsteina - diagnostyka i współczesne metody leczenia
 19. Ubytki w przegrodzie międzyprzedsionkowej, echokardiografia w kwalifikacji do leczenia zabiegowego
Zapraszamy


Fundacja Śląskiego Centrum Chorób Serca,

I i III Klinika Kardiologii ŚUM

Klinika Kardiologii Dzieci i Wad Wrodzonych i Elektroterapii ŚUM

Zaprasza na:

"Zabrzański Maraton Echokardiograficzny".

KURS ZAAWANSOWANY

który odbędzie się 25 -27.11.2010.
Zajęcia będą się odbywały w hotelu "Laguna" usytuowanym w kompleksie leśnym nad jeziorem
Mały Zalew Pławniowicki, 19 km od centrum Gliwic, przy ul. Leśna 6, Niewiesze.

Tematyka obejmuje m.in.:

 • Monitorowanie echokardiograficzne chorego ze sztuczna zastawką serca.
 • Ocena skurczowej i rozkurczowej funkcji lewej komory za pomocą "starych i nowych" technik echokardiograficznych.
 • Nabyte patologie zastawki trójdzielnej - Od etiologii do leczenia zabiegowego.
 • Ostre i przewlekłe schorzenia aorty: Rola echokardiografii w diagnostyce i leczeniu.
 • Echokardiografia w ocenie chorego z chorobą niedokrwienną serca - przed zawałem serca, w trakcie zawału i po zawale serca.
 • Zatorowość płucna 2010. Kiedy potrzebne badanie echokardiograficzne?
 • Niedomykalność mitralna niedokrwienna: Algorytm postępowania w 2010r.
 • Chory ze stenozą aortalną - echokardiografia w kwalifikacji do leczenia zabiegowego.
 • Choroby pierwotne mięśnia sercowego: aktualne możliwości diagnostyczne echokardiografii.
 • Ubytki w przegrodzie miedzyprzedsionkowej, anatomia echokardiograficzna, kwalifikacja do leczenia zabiegowego.
 • Przetrwały przewód tętniczy-problemy diagnostyczne oraz lecznicze u dzieci i dorosłych.
 • Zespół Fallota - anatomia echokardiograficzna i techniki korekcji wady.
 • Zespół Ebsteina - możliwości leczenia chirurgicznego.
 • Funkcja prawej komory w wybranych wadach wrodzonych.

ZGŁOSZENIA NA KURS ORAZ W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK PYTAŃ
PROSZĘ O KONTAKT