Fundacja SCCS w Zabrzu

KRS: 0000219230

Fundacja Śląskiego Centrum Chorób Serca

41-800 Zabrze, ul. Wolności 182

I piętro, pok. 42, 43, 44, 45

NIP: 648-251-70-05

Regon: 278324069

KRS: 0000219230

Bank Zachodni WBK S.A.

I Oddział w Zabrzu

Nr konta:

08 1090 2037 0000 0001 0321 0905

Copyright © 2016 SCCS

Design & code by SWIFT

Aktualności

Powrót do listy aktualności

WIZYTA UCZNIÓW - PRZYSZŁYCH MEDYKÓW W KLINIKACH SCCS

" Ze wszystkich nauk medycyna jest najszlachetniejsza".

- Hipokrates

W dniu 9 czerwca 2017 roku w ramach wspópracy z Fundacją Śląaskego
Centrum Chorób Serca odbędzie się wizyta młodzieży z Liceum
Ogólnokształcącego w Krzepiach. Młodzież, która odwiedzi Śląskie
Cntrum Chorób Serca w Zabrzu uczy się klasach biologiczno-chemicznych
są to uczniowie, którzy swoją naukę będą kontynuować na
kierunkach medycznych. 

 

Wizyta ma na celu przybliżenia zawodów
medycznych takich jak:  koordynator transplantacyny, pielęgniarka,
rehabilitant, laborant. Plan wizyty bądzie przebiegał następująco:

 

- praca Koordynatora Transplantacyjnego,

 

- praca pielęgniarki na oddziale transplantacyjnym,

 

- praca pielęgniarki na oddziale niewydolności serca i mechanicznego
  wspomagania krążenia,

 

- praca rehabilitanta,

 

- praca labolatoranta i anlityka medycznego.

 

 

Zapraszamy

 

 

- mgr Bogumiła Król

 

Koordynator Transplantacji

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

Partnerzy fundacji